Main Content

Till alla konstens vänner!

Konsthall Norra Kvarken förbereder för sommarens utställningsverksamhet. Den kommer att bli annorlunda i år, liksom mycket annat, på grund av coronaviruset.

Sommarens utställning kommer därför att ske genom en digital visning och bestå av konst från ett urval konstnärer som tidigare ställt ut här eller på annat sätt är involverad i vår verksamhet. Verken kommer att förmedlas till försäljning tillsammans med några, till konsthallen donerade, verk. Utställningen öppnar på vår hemsida i juni och kommer att pågå t o m 6 september. Närmare information kommer.

Projektet ”Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar” fortgår men invigningen av Konstbiotopen med hus, som planerats ske i juli, flyttas fram till sommaren 2021. Dock planeras ett boksläpp här under juli/augusti av Thomas Tidholms ”Jordlöparens bok”, som skrivits inom projektet och som ges ut av Ordfront förlag.

Mats planerar att starta upp en podd i juli som är tänkt att fortgå och hålla projektet och konstdiskussionen levande fram till invigningen 2021.

Inspirerade genom vårt projekt ska vi i sommar också inrätta en punktlokal för dagfjärilsövervakning här på gårdstunet och vår gistvall.

Förändringarna under sommaren 2020 innebär att vi inte kommer att ha öppet för besök men driva vår verksamhet genom andra digitala kanaler. Vi hoppas att ni fortsatt vill stödja vår verksamhet genom medlemskap i konstföreningen Konsthall Norra Kvarkens vänner, både tidigare medlemmar som nya, så föreningen kan köpa in verk i vår digitala utställning och lotta ut många spännande konstverk tillbaka till er. Se närmare på https://konsthallnorra.webnode.se/ hur du blir medlem.

När vi sommaren 2021 slår upp portarna kommer ni att ha både en konsthall och ett hus i  Konstbiotopen att besöka och mer att uppleva av både konst och småkryp.

Vi fortsätter – vi ger inte upp!

Allt gott!

Katrin Zackrisson Caldeborg och Mats Caldeborg

En fri konstscen vid havet i naturnära Järnäsklubb

På gång 2019
Projekt "Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar"
Att se på konst